Biļešu cenas

Muzeja apmeklējums

Pieaugušajiem 7 EUR*
Pirmsskolas vecuma bērniem (4-6 gadi) 3 EUR*
Skolēniem (7-18 gadi); studentiem 5 EUR*
Senioriem; cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
5 EUR*
Vienam pieaugušajam, kas pavada skolēnu grupu (10+ bērni) bezmaksas
Bērniem līdz 3 g.v.(ieskaitot)
bezmaksas
Audio gids 3 EUR


*20% atlaide, uzrādot “3+ Ģimenes karti”.

Gida pakalpojumi*

Gids muzeja ekskursijai latviešu valodā
15 EUR**
Gids muzeja ekskursijai angļu valodā
20 EUR**
Gids muzeja ekskursijai krievu valodā
20 EUR**

** Gida pakalpojumu izmaksas vienai grupai līdz 25 personām.


Radošā šokolādes darbnīca (līdz 1h)*

Apmeklējums vienai personai
 10 EUR


Ekskursija muzejā ar gidu un radošā šokolādes darbnīca (2h)*

Bērniem
15 EUR
Pieaugušajiem, senioriem un studentiem
17 EUR


Muzeja apmeklējumu piedāvājam papildināt ar audio gidu.

Audio gids ļauj brīvi pārvietoties pa muzeju un sniedz lielisku iespēju padziļināti iepazīties ar visiem muzeja eksponātiem 

latviešu, angļu, krievu, lietuviešu, igauņu, somu un vācu valodās.

* Izvēloties pakalpojumus - muzeja apmeklējums ar gidu, radošā darbnīca, ekskursija muzejā ar gidu un radošā darbnīca 2(h) - iepriekšēja pieteikšanās un pakalpojuma rezervācija obligāta, 
zvanot uz tālruni 66154777 vai rakstot uz e-pastu muzejs@laima.lv